ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Öta Yönetmeliği Nedir?

ÖTA Yönetmeliği, T.C.Çevre ve Sehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup 1 Ocak 2011 tarihi ile uygulanmaya başlamış yönetmeliktir.

Öta´nın Uygulama Amacı Nedir?

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmaktır.

Öta İle İlgili Genel Açıklama;

ÖTA genel olarak , kriterlere uyan aracın araç kullanıcısı tarafından üreticinin belirttiği yerlere aracını teslim ederek, çevre uyum şartlarını yerine getirmiş onaylı merkezlerde imha , geri dönüşüm ve geri kazınım uygulamalarını gerçekleştirmesidir. Temel ilke, ÖTA’nın sahibi tarafından, her hangi bir ücret ödemeden, yetkili bir temsilciye teslim edilmesi ve bertaraf formu alınmasıdır.

Öta Teslim Yerleri

Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamlandığı yerdir. Sitemizde İletişim sayfamızdan konumumuza ve irtibat telefonumuza ulaşabilirsiniz.

Hangi Tür Araçlar Yönetmelik Kapsamına Girmektedir?

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlar (N1) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar bu yönetmelik kapsamındadır ve bu araçlar için Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenlenebilir.

Teslimat Öncesinde Yapılması Gerekenler? 

1 ) Teslim yeri seçilir.
2 ) Araca ait kayıtlarda haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge temin edilir.
3 ) Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi temin edilir.
4 ) Temin edilen belgeler ile birlikte ÖTA teslim yerine getirilir.
5 ) Kayıttan düşme işlemi başlatılır.

Ve diğer tüm sorularınız için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

services1
Geçici Depolama

Çıkmacı41 olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin Ve Lisansımız bulunmaktadır.Bu onayla beraber Ömrünü Tamamlamış Araçların arındırıldığı, söküldüğü ve işleme tesisine gönderilinceye kadar geçici olarak bekletildiği tesisimizle hizmet vermekteyiz.

services2
Bertaraf Formu 
Bertaraf formu düzenleyerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerini tamamlıyoruz.
 
services3